Hoppa till huvudinnehåll

Kort om KASAM och vad teorin innebär

KASAM står för känsla av sammanhang och bygger på tre områden:

  • Begriplighet – Jag kan och har resurser för att hantera det jag vill göra.
  • Hanterbarhet – Jag vet och kan förutse, påverka och förstå det jag gör.
  • Meningsfullhet – Jag vill engagera mig i situationen och ser det som viktigt.

Ju högre känsla av sammanhang en person har, desto lättare har personen att hantera motgångar och stress. Det i sin tur påverkar välbefinnandet.

I vårt arbete utgår vi från de tre områdena i KASAM baserat på det salutogena förhållningssättet. Vi tillämpar olika metoder och verktyg med hjälp av vårt evidensbaserade förhållningssätt i syftet att stärka din hälsa.

Här kan du läsa mer om KASAM och hur vi jobbar med den.

Så jobbar vi med ett hälsofrämjande förhållningssätt

Hälsofrämjande faktorer skyddar oss mot stress och fysisk och psykisk ohälsa. Vi kallar dem friskfaktorer.

Vi gör en inventering av dessa faktorer genom att ställa grundläggande frågor som:

  • Vad ger dig återhämtning, energi och glädje?
  • Hur ser din sömn, fysisk aktivitet, fysiska förmågor, intressen och kost ut?
  • Hur ser din kreativitet, motivation, koncentration, kommunikation, uppmärksamhet, problemlösning och känslomässiga förmåga ut?
  • Hur ser ditt sociala nätverk ut?

När vi identifierat dina friskfaktorer, kan vi med hjälp av olika metoder, verktyg, kognitiva och kommunikativa hjälpmedel stärka din känsla av sammanhang i dessa. Vi gör detta utifrån din möjlighet att pröva och anta utmaningar för att bygga erfarenhet och självkänsla.

Vi ordnar med bland annat anpassade träningsprogram, aktiviteter som sport, musik och dans, odling och vistelse i skog och mark, och mycket mer. Vi motiverar också i hälsosamma val när det kommer till kost. 

Vi stöttar dig i dina olika relationer. Det kan vara relationer med föräldrar, vänner och andra sociala kontakter. Att ha ett socialt nätverk bidrar till trygghet och skapar känsla av tillhörighet och meningsfullhet. Det i sin tur ökar din känsla av välmående.

Vi stödjer också vid behov att hitta skola, arbete och daglig sysselsättning utöver föreningar, klubbar och miljöer för aktiv fritid.

Vi värdesätter ditt inflytande och din delaktighet

Vårt förhållningssätt genomsyras av ditt inflytande och delaktighet. Det innebär att du ska kunna fatta självständiga beslut och att dina värderingar och din upplevelse av mål och mening i livet respekteras och är centrala för oss.

Det är viktigt för oss att inte ge service där du med rätt stöd kan utföra moment själv. Vi tar hänsyn till din dagsform för att säkerställa att det finns energi kvar till det som du ser som viktigt i ditt liv.

Du ska kunna avstå från stöd och göra dina egna val. Vi jobbar alltid för att stärka dig att visa din vilja, förstå konsekvenser av olika val och hitta alternativ.

Vid behov tar vi stöd av habiliteringen, psykiatrin och ansvarigt HSL team.

 

Texten är granskad av Monica Tynnestam, regional verksamhetschef och evidensutvecklare inom Attendo LSS.