Hoppa till huvudinnehåll

Utmaningar men i grunden välfungerande hantering av pandemin

2021-06-08
Attendo har gjort en genomgripande genomlysning av arbetet under pandemin i allmänhet och på några av de hårdast drabbade verksamheterna i synnerhet.

Dela

Analysen visar att det övergripande arbetet har fungerat väl, men också att det funnits utmaningar på enskilda verksamheter i pandemins inledning. Vid genomlysningen har generella brister konstaterats när det gäller exempelvis information till medarbetare om rättigheter och skyldighet att slå larm vid brister, samt i koordineringen mellan central och lokal kommunikation under pandemin.

Som tidigare kommunicerats har Attendo genomfört en oberoende analys av överdödligheten på svenska äldreboenden under pandemin. Den visar att Attendo hade en överdödlighet som var 19 procentenheter lägre än andra utförare (privata och offentliga). Jämfört mot kommunala utförare hade Attendo 25 procentenheter lägre överdödlighet.

Analysen och åtgärderna som följer av analysen kan du läsa i sin helhet här.