Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Ungbo Västerås

Harbostigen 2, Västerås

Välkommen till oss

Britt Stenman, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Stödboende, Individ & familjeomsorg för vuxna, Individ & familjeomsorg för barn & unga
Antal platser
26

Verksamheten

Stödboende för unga vuxna

Attendo Ungbo är ett stödboende för unga vuxna som är i tillfälligt behov av bostad, tillsyn och/eller social träning. Våra boenden passar personer som är på väg att bli självständiga men behöver lite stöd och social träning på vägen. På våra stödboenden arbetar vi individuellt med varje enskild ungdom och kontaktpersonen riktar insatserna mot ungdomens behov samt stärker de positiva sidorna som ungdomen redan besitter. I våra stödboenden bor man i en egen basmöblerad lägenhet och boendet har personal dygnet runt.
 
Ungbo kan också fungera som skyddat boende eller som utslussning efter vistelse på HVB-hem, kriminalvårdsanstalt eller annan institution. 
 
Ungbo tar emot klienter med biståndsbeslut enligt SoL, LVU, LSS och unga vuxna med lättare psykiska problem. Vi tar inte emot personer som har ett pågående missbruk eller som är aktivt kriminella.

Ladda ner vår broschyr här!

Boendet

Stödboende för unga vuxna i Västerås

Attendo Ungbo Västerås är ett stödboende för ungdomar 16-20 år som är i behov av tillsyn och stöd av personal. Vi erbjuder ADL-träning i syfte att skapa en strukturerad vardag.

Alla boende har kontaktperson som stödjer ungdomen i kontakter med nätverk, sjukvård, föreningsliv, myndigheter, skola, arbete m.m. Attendo Ungbo konceptet finns i flera städer.

Våra stödboende är bemannade dygnet runt och bedrivs med godkända tillstånd från IVO. Vi har avtal med olika kommuner och tar emot placeringar från hela landet.

Här finns 26 platser i egna nyrenoverade och möblerade lägenheter.

Välkommen att höra av dig till oss!

Omsorg

Gemensam genomförandeplan

Varje boende har en kontaktperson som de träffar minst en gång i veckan. Den boende ska tillsammans med socialsekreteraren, kontaktpersonen och platsansvarig/verksamhetschef upprätta en genomförandeplan. I den ska mål, delmål och konkreta instruktioner för hur dessa ska uppnås finnas. Detta görs alltid tillsammans med den boende. Genomförandeplanen utgår från BBIC. 

Vi arbetar för att alla boende ska ha någon form av sysselsättning ex skola, praktik eller arbete. 

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.627004,"lng":16.583118},"content":"<h4>Attendo Ungbo Västerås</h4><p> Harbostigen 2 </br> 723 40 Västerås </br> Västmanlands län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.627004,16.583118' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Harbostigen 2,
723 40 Västerås
Västmanlands län

Öppna vägbeskriving