Hoppa till huvudinnehåll

Attendo Smedshagen

Attendo Smedshagen är ett korttidsboende för dig som är vuxen och tillhör personkrets 1 LSS. Vi erbjuder individuellt anpassat stöd efter dina önskemål och behov. Smedshagens korttidsboene är en aktiv verksamhet, vi har egen buss som används för att ta oss till olika aktivteter. Vi arbetar med delaktighet, där vi tar in våra gästers önskemål för aktivtet via brukarråd.  

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Antal platser: 5

  • Särskild kompetens: Lågeffektivt bemötande
Story image

Smedshagens korttidsboende

Smedshagens korttidsboende är beläget på bottenplan i ett flerbostadshus. Verksamheten har stora utrymmen och är anpassad att även kunna ta emot personer med ett stort omvårdnadsbehov. 

Verksamheten består av fem separata sovrum. Gemensamhetsutrymmen består av kök och två vardagsrum och enheten har två härliga uteplatser där vi grillar och umgås.

Smedshagens korttidsboende för vuxna, inom personkrets 1 LSS, är en aktiv verksamhet, vi har egen buss som används för att ta oss till olika aktivteter. Vi arbetar med delaktighet, där vi tar in våra gästers önskemål för aktivtet via brukarråd.  

 

Den bästa möjliga omsorgen

Vi vill ge dig den bästa möjliga omsorgen och leva upp till de bärande principerna i Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).

Vår modell för metodarbete bygger därför på principer som säkerställer att vi använder de beprövade metoderna på ett ändamålsenligt sätt och har fokus på rätt saker med dig i centrum.

  • Helhetssyn De insatser vi gör är av hög kvalitet och grundade på bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet. Dessutom att stödet ska planeras och ges med utgångspunkt från att din hela tillvara ska fungera.

  • Delaktighet Dina erfarenheter och önskemål respekteras och tas tillvara. Du ska ha möjlighet att göra aktiva val och vara delaktig i viktiga beslut som rör dig. Du får också stöd i att sätta upp mål som du kan arbeta vidare med.

  • Självbestämmande Allt sker i samråd med dig, utifrån din situation, vilja och önskemål. Dina erfarenheter och
    önskemål respekteras och tas tillvara och du ges möjlighet att styra ditt vardagsliv utifrån dina behov.

  • Inflytande Du är med och påverkar insatserna som har betydelse för din livssituation och är med i hela arbetsprocessen, från att sätta upp mål och val av metod till bedömning och uppföljning av resultatet. Vid uppföljning är dina erfarenheterav metoden mycket viktiga för att vi ska kunna utveckla den till att ännu mer motsvara det du har behov av.

  • Kontinuitet Du ska kunna känna att insatserna består och att din tillvaro är överblickbar. Vi ser till att alla på verksamheten arbetar på samma sätt och behåller fokus på dina mål, relevanta metoder och arbetssätt samt ger väl underbyggda underlag för bedömningar och beslut som gäller det fortsatta arbetet.

  • Tillgänglighet Vi använder metoder och arbetssätt, samt har ett bemötande som gör det möjligt för dig att kunna ta till sig information och på så sätt vara delaktig i hela processen.
Story image

Individuella behov och önskemål

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?