HVB hem & behandlingshem för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik

Individuella behov · Struktur · Styrkor

Hitta verksamhet

Vi driver fyra behandlingshem (HVB) med skola för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik. Allt behandlingsarbete är individanpassat utifrån den enskildes behov och förmåga. Fokus läggs på att stärka det som fungerar samt träna nya strategier för det som behöver förbättras. Skolgången utgör en integrerad del av behandlingen med en speciellt anpassad pedagogik.

Våra behandlingshem

På ett behandlingshem för barn och ungdomar ges vård och behandling utanför det egna hemmet. Attendo driver fyra behandlingshem (HVB-hem) med skola för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik: Attendo Broarp och Attendo Broarp Alma i Eksjö, Attendo Närsjögläntan i Falun samt Attendo Älvgården i Skjutskär.

Behandlingshemmen är uppbyggda som ett gruppboende där boendet och behandlingen sker under en begränsad tid. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik har många gånger problem när det gäller att rent praktiskt få vardagen att fungera, och ofta finns även bekymmer inom det sociala området. Allt behandlingsarbete är individpassat utifrån den enskildes behov och förmåga, och ofta väljs ett behandlingshem utifrån individens behov och ålder. Varje person har en individuell planering som följs upp av personalen.

Fokus läggs på att stärka det som fungerar samt att träna på det som behöver förbättras. En viktig del i behandlingen är social träning, och skolgången utgör en integrerad del av behandlingen med en speciellt anpassad pedagogik.