Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus/covid-19. Läs mer om våra åtgärder

HVB hem för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik

Individuella behov · Struktur · Styrkor

Våra verksamheter

Attendo Alma är ett behandlingshem för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt mål är att varje elev ska uppnå självständighet utifrån sin egen förmåga.

Attendo Broarp i Eksjö är ett boende för pojkar med problem orsakade av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala problem.

Attendo Arken HVB är ett behandlingshem för ungdomar mellan 16 till 21 år med psykosocial problematik, missbruk, kriminalitet och neuropsykiatriska diagnoser.

På Attendo Närsjögläntans HVB-hem arbetar vi med flickor i åldern 12-20 år med psykosociala och neuropsykiatriska svårigheter.

Ängbyvägen HVB tar emot flickor 13-21 år från hela landet med begåvningsnedsättning, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik.

Attendo Stradivarius är ett behandlingshem för barn och ungdomar i åldern 13-21 år med bland annat social problematik, tidiga relationsstörningar, ADHD, Asperger, utåtagerande beteende, begynnande kriminalitet och missbruk.

Individanpassade HVB hem

Vi driver sex behandlingshem (HVB) med skola för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik. Allt behandlingsarbete är individanpassat utifrån den enskildes behov och förmåga. Fokus läggs på att stärka det som fungerar samt träna nya strategier för det som behöver förbättras. Skolgången utgör en integrerad del av behandlingen med en speciellt anpassad pedagogik.

Vård och behandling utanför det egna hemmet

Behandlingshemmen är uppbyggda som ett gruppboende där boendet och behandlingen sker under en begränsad tid. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik har många gånger problem när det gäller att rent praktiskt få vardagen att fungera, och ofta finns även bekymmer inom det sociala området. Allt behandlingsarbete är individpassat utifrån den enskildes behov och förmåga, och ofta väljs ett behandlingshem utifrån individens behov och ålder. Varje person har en individuell planering som följs upp av personalen.

Fokus läggs på att stärka det som fungerar samt att träna på det som behöver förbättras. En viktig del i behandlingen är social träning, och skolgången utgör en integrerad del av behandlingen med en speciellt anpassad pedagogik.