Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella lediga platser gruppboenden, servicebostäder, korttids och daglig verksamhet

Här har vi samlat verksamheter inom servicebostäder, gruppboenden, korttids samt daglig verksamhet som har ledig plats i dagsläget. Välkommen att höra av dig med en förfrågan direkt till respektive verksamhetschef eller ring vår placeringssamordnare på 010-140 10 70 eller e-post ulrika.claesson@attendo.se samt marie.strand@attendo.se

Ett självständigt liv

Attendo arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva så aktiva och självständiga liv som möjligt. Vi driver gruppbostäder för vuxnaoch barn med speciella behov och korttidsboenden för vuxna och barn runt om i Sverige. Vi har också daglig verksamhet och ledsagning. Den gemensamma nämnaren för alla verksamheter är att vi alltid utgår från den enskilde personens förmågor och behov samt beprövade metoder med evidens.

Vi har även har även nischade verksamheter inom samsjuklighet, hörselnedsättning med teckenspråkig personal samt Prader-Willis syndrom.