Ett självständigt liv

Attendo arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva så aktiva och självständiga liv som möjligt. Vi driver gruppbostäder för vuxnaoch barn med speciella behov och korttidsboenden för vuxna och barn runt om i Sverige. Vi har också daglig verksamhet och ledsagning. Den gemensamma nämnaren för alla verksamheter är att vi alltid utgår från den enskilde personens förmågor och behov samt beprövade metoder med evidens.

Vi har även har även nischade verksamheter inom samsjuklighet, hörselnedsättning med teckenspråkig personal samt Prader-Willis syndrom.