Hoppa till huvudinnehåll

Målet: ett självständigt liv

Attendo driver boenden inom socialpsykiatri sedan 2011. I dag har vi verksamheter med hög kundnöjdhet i Skåne (Höör, Perstorp och Tyringe), Stockholm, Jönköping (Taberg), Västra Götaland (Göteborg, Sävedalen och Falköping).

Våra erfarna medarbetare arbetar sida vid sida med de boende och tack vare det dagliga samtalet får vi möjlighet att lära känna varandra och skapa fungerande samarbeten. Vi utgår alltid från personens egen vilja och önskan
till förändring. Med individuell rehabilitering och ett tryggt stöd i erfarna medarbetare ges var och en möjlighet att växa och känna sig nöjda i vardagen.

Det är alltid individen som sätter upp sina mål, utifrån egna förutsättningar och i samklang med omgivningen. På Attendos boenden arbetar vi alltid utifrån beprövade metoder för att tillgodose individuella behov och önskemål. Vi har en miljöterapeutisk grundsyn, vilket innebär att vi strävar efter att skapa en så hemlik atmosfär som möjligt.

Nytt i Göteborg

Danska vägen har ett nyöppnat stödboende för kvinnor med endast kvinnliga medarbetare och med miljöterapeutisk metod. Här anordnas mycket aktiviteter som man kan välja att delta i.

Våra verksamheter

Attendo Kombo Lundvägen

Attendo Kombo Lundvägen

Attendo Kombo Lundvägen är ett stödboende för psykiskt funktionshindrade män & kvinnor. Vi erbjuder individuell utveckling i en trygg miljö.

Attendo Kombo Danska vägen

Attendo Kombo Danska vägen

Attendo Kombo Danska Vägen erbjuder stödboende för psykiskt funktionshindrade kvinnor 18-65 år.

Attendo Tallbacka Gården

Attendo Tallbacka Gården

Attendo Tallbacka Gården är ett särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Hemlik & trygg miljö utanför Jönköping.

Attendo Gamla Torg

Attendo Gamla Torg

Attendo Gamla Torg i centrala Höör & närhet till kommunikation & service. Enheterna har gemensamma utrymmen för matlagning och social samvaro.

Attendo Oderljungavägen

Attendo Oderljungavägen

Attendo Oderljungavägen, ett gruppboende för psykiskt funktionsnedsatta i Perstorp. Boendet ligger i naturskönt område med både skog & sjöar inpå.

Attendo Rödakorsgatan

Attendo Rödakorsgatan

Attendo Rödakorsgatan i Tyringe riktar sig till personer med psykossjukdom och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I vår gemensamma aktivitetslokal spelar vi biljard, pingis, umgås eller tittar på film. Verksamheten även ett fullt utrustat träningskök.

Attendo Treklövern

Attendo Treklövern

Vi tar emot vuxna i mogen ålder med psykiska funktionsnedsättningar samt missbruksproblematik. Ett tryggt och hemtrevligt boende med nio platser i stadsmiljö samt tre stycken lägenheter.

Läs mer
Attendo Skogstäppan

Attendo Skogstäppan

Attendo Skogstäppan är ett särskilt boende för vuxna. Till oss kan du komma som har någon form av funktionsnedsättning. Tillsammans med våra medarbetare tar vi fram det du behöver för att stärka dina praktiska och sociala förmågor, allt utifrån dina förutsättningar och önskemål

Genomförandeplan

I verksamheterna ska vi arbeta på olika sätt för att ge kunden möjlighet att leva som andra, utifrån sina individuella förutsättningar. Den röda tråden är den individuella genomförandeplanen. En av de viktigaste delarna är att kunna göra val och påverka sitt liv.

Verksamhetens övergripande mål är att medverka till att den enskilde upplever integritet, livskvalitet, självständighet, individuell utveckling och självbestämmande. Med det menar vi att utifrån individuellt anpassat stöd, dialog och personliga överenskommelser:

  • Få tillgång till den kultur och fritid var och en tycker om
  • Få professionell hjälp att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar
  • Bli sedd och respekterad för den människa man är
  • Kunna göra egna val och få erfarenheter
  • Vara trygg i vardagen
  • Kunna leva sitt eget liv
  • Möjlighet att lyckas

Omtanke

Vi får människor att känna trygghet och säkerhet. Vi ger hjälp till självhjälp. Vi bemöter alltid varje person med respekt. Vi lyssnar på individen och anpassar våra handlingar därefter.

Engagemang

Vi är stolta över vad vi gör och över att vara en del av Attendo. Vi är pålitliga och håller vad vi lovar. Vi visar framåtanda och försöker alltid att överträffa förväntningar. Vi känner tillfredsställelse i ett väl utfört arbete.

Kompetens

Vi försöker alltid förstå varje individs behov och önskemål. Vi är stolta över att vara kvalitetsledande och visar gärna våra resultat öppet. Vi gör rätt saker i rätt tid. Vi är noggranna och uppmärksammar detaljer. Vi bidrar till utveckling genom att söka lösningar där andra ser problem.

Ledande på omsorg i Norden

Attendo är Nordens största omsorgsföretag med över 700 verksamheter och över 30 000 medarbetare i Sverige, Finland och Danmark. Vi leder utvecklingen av kvalitet, innovationer och nya, kostnadseffektiva arbetssätt i branschen.

Vi erbjuder äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Vår resa startade för över 35 år sedan när vi fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd. Sedan dess har fler och fler kommuner valt att samarbeta med privata omsorgsföretag på allt fler områden för att klara sina lokala omsorgsutmaningar.

Vi stärker individen

Attendos uppdrag är att stärka individen, vilket innebär att vi ser, stödjer
och stärker varje människa. Vi vill att alla ska kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv. I allt arbete utgår vi från våra värderingar – omtanke, engagemang och kompetens. Värderingarna vägleder oss i varje insats, varje dag.

Hur vi bidrar

Vi på Attendo bidrar genom vårt kunnande till nytänkande och kvalitetsutveckling i omsorgen samtidigt som vi förser kommunerna med ny kapacitet som behövs för att möta växande behov av omsorg. Vi bidrar också till att ge människor och medarbetare i omsorgen större valfrihet. Genom att vi finns lokalt får kommunen också möjlighet att genomlysa sina egna verksamheter, med en effektivare användning av skattemedel som följd.

Här finns vi

Sedan starten på 1980-talet har Attendo utökat verksamheten till många fler platser och nya verksamhetsområden. Idag finns Attendo på ett 70-tal orter i Sverige och kan förutom äldreomsorg också erbjuda omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS) samt individ- och familjeomsorg (IOF).

Attendo finns även i Finland och Danmark.

Är du i behov av stöd eller insatser inom Socialpsykiatri?