Söker du äldreboende? Vi har lediga platser!

Attendo Hunnebergsgården

Barfotegatan 5, Linköping

Välkommen till oss

Pernilla Nilsson, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Socialpsykiatri, Funktionsnedsättning för vuxna
Antal platser
13
Talade språk
Svenska

Boendet

Tre olika boenden

Hunnebergsgården:
Hunnebergsgården har 5 lägenheter belägna i ett vackert kulturhus i Linköpings innerstad. I byggnaden finns även en baslägenhet som är öppen för gemensamma måltider och samkväm/aktiviteter. Lägenheterna har kök för självhushåll och tvättmaskiner med torkmöjligheter. Lägenhetsförråd finns i intilliggande byggnad.

Asplunden:
Asplunden har 8 lägenheter som ligger i anslutning till Hunnebergsgården men har egna entréer som nås via markplan eller loftgång, ett par lägenheter finns i trapphus. Lägenheterna är utrustade med tvätt och torkmöjligheter balkong/altan till varje lägenhet samt förråd och gemensam tvättstuga i källarplan. Baslägenhet finns i samma huskropp och den är öppen för gemensamma måltider och övriga aktiviteter och samkväm.

Gottfridsbergsgården:
Gottfridsbergsgården är ett stödboende med 4 lägenheter för självhushåll. Lägenheterna är placerade högst upp i ett hus där äldreomsorgen förfogar över resten av byggnaden. Det ligger på bekvämt avstånd från Linköping city med bra kommunikationer. För att säkerställa trygghet och kontinuitet har 3 personal huvudansvaret för kontaktmannaskap och planering i samråd med den boende.

Ansök om stöd för funktionsnedsättning på kommunens webbplats

Omsorg & Aktiviteter

Medarbetare och boende planerar tillsammans

Verksamheterna har boendemöten minst fyra gånger per år eller vid behov. På dessa möten diskuterar deltagarna verksamheten och lägger fram förslag till förbättringar och förändringar. Vi planerar tillsammans olika typer av aktiviteter såsom resor, aktivitetsträffar och festligheter. Vi samarbetar även med övriga boenden och verksamheter knutna till psykiatrin för att tillgodose och utveckla varje persons kreativa, sociala och fysiska behov. Exempelvis julpyssel, danskvällar, innebandy, friluftsdagar samt genomför åtskilliga festligheter fördelat över året.

Alla boende i samtliga verksamheter har två kontaktmän utsedda som ansvarar för ankomstsamtal, omvårdnad, vårdplanering, närståendesamtal och vårdplaneringsuppföljning. Vi sätter brukaren i centrum och är mycket måna om den personliga integriteten, all hjälp och planering sker utifrån brukarens önskemål och behov. Som personal är det vår uppgift att lyssna och vara lyhörda för var och ens individuella behov.

Medarbetare

Stötta och hjälpa den enskilde i vardagen

Att hjälpa till att bevara en bra kontakt med anhöriga, ta del av erfarenhet och kunskap som finns. Utifrån personens behov tillgodose dessa, i samarbete med det kontaktnät som finns. Stötta och hjälpa den enskilde i vardagen och att hjälpa till med sociala kontakter som dagverksamheter, inköp, sjukvård, fritidsaktiviteter etc. Det är några uppgifter våra medarbetare har.

På de särskilda boendena finns personal dygnet runt. För Gottfridsbergsgården går det alltid att nå personal via telefon dygnets alla timmar.

Mat

Gemensamma måltider för den som vill

Vi erbjuder lunch varje dag, den tillagas på boendet. Kaffe i baslägenheterna finns på kvällstid om man önskar gemensamhet. Det är frivilligt att delta på de gemensamma måltiderna, vill man laga sin mat själv i lägenheten bistår vi gärna med hjälp.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":58.4096206,"lng":15.6082671},"content":"<h4>Attendo Hunnebergsgården, Servicebostad för vuxna inom socialpsykiatrin i Linköping</h4><p>Barfotegatan 5 </br> 582 22 Linköping </br> Östergötlands län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=58.4096206,15.6082671' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Barfotegatan 5,
582 22 Linköping
Östergötlands län

Öppna vägbeskriving